Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα
"Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων (Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα και Χάος)"
να κάνουν εγγραφή στο eclass μέσω του συνδέσμου

...