Οι διαλέξεις του μαθήματος Διακριτά Μαθηματικά (τμ. Α και τμ. Β) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23-02-21 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, και για τα δύο τμήματα. Οι φοιτητές που θέλουν αν παρακολουθήσουν...