Συγγραφέας: Κόκλα Αικατερίνη
Λέξεις Κλειδιά: Παιγνιοσκελετός, Άβαταρ, Πριμ

Σύνοψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σοβαρού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού και η αξιολόγηση από τη χρήση του από Έλληνες χρήστες και συγκεκριμένα από μια διαδικτυακή ελληνική κοινότητα του Second Life. Αυτή η εργασία ξεκινάει αναλύοντας θεωρίες για περιβάλλοντα μάθησης και μιας γενικότερης θεωρίας μάθησης στην έννοια των εν λόγω περιβάλλοντων μάθησης. Οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται, συγκεντρώνονται σε μια ολοκληρωμένη λίστα για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παρουσιάζονται εκπαιδευτικές θεωρίες, μοντέλα και μεθοδολογίες, μαζί με μερικούς πιθανούς τρόπους όπου το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα μπορούσε να ενισχύσει την εφαρμογή τους. Αναφέρονται διαφορετικοί τρόποι μάθησης και οι απαιτήσεις από την έρευνα για τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια αναλύεται η καταλληλότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Αναφέρονται οι κοινωνικές πτυχές των εν λόγω παιχνιδιών που λαμβάνουν περισσότερη προσοχή κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Έπειτα, παρουσιάζεται το σοβαρό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι Second Life, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το περιβάλλον του, ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και το μοντέλο μαθητή που εμφανίζεται μέσα στο παιχνίδι. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έγιναν για Έλληνες χρήστες του Second Life, τα βασικά χαρακτηριστικά τους μέσα στον εικονικό κόσμο αλλά και πως ο εικονικός αυτός κόσμος αποτελεί ένα ιδιαίτερο χώρο ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, ο οποίος εκφράζοντας μια δική του δυναμική, ως χώρος έκφρασης της ελεύθερης φαντασίας, στη συνέχεια επηρεάζει και έχει αποτελέσματα και στο φυσικό κόσμο και τις εκεί κοινωνικές σχέσεις και την εκπαίδευση.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας