Συγγραφέας: Κωστόπουλος Αριστοτέλης
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Βελτιστοποίηση, Συζυγείς κλίσεις, Γραμμική αναζήτηση, Στρατηγικές επανεκκίνησης, Ρυθμός εκπαίδευσης, Αλγόριθμος εκπαίδευσης, Ολική σύγκλιση

Σύνοψη:

Αρχείο Διδακτορικής Διατριβής