Συγγραφέας: Μάτζαρης, Απόστολος
Λέξεις Κλειδιά: Τελική συν-άλγεβρα, Συν-ελεύθερη συν-άλγεβρα

Σύνοψη: Η παρούσα διατριβή ασχολείται με την ύπαρξη και κατασκευή της τελικής και συν-ελεύθερης συν-αλγεβρας για πεπερασμένα παρουσιάσιμους ενδοσυναρτητές σε προσιτές κατηγορίες.

Αρχείο Διδακτορικής Διατριβής