Συγγραφέας: Χατζή Διονυσία Γεωργία
Λέξεις Κλειδιά: Ανάκτηση εικόνων, Εξαγωγή χαρακτηριστικών

Σύνοψη: Στην εργασία μας με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος βάσης δεδομένων με λειτουργικότητα ανάκτησης ιατρικών εικόνων» αρχικά παραθέσαμε τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές της δημιουργίας του τομέα της ανάκτησης εικόνας μέχρι σήμερα. Παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη μεθόδων οι οποίες θα βασίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο τους, έως σήμερα οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης βασίζονται ακόμη στην ομοιότητα των εικόνων βάσει των μεταδεδομένων που τις περιγράφουν.Στη συνέχεια κάναμε μια μικρή αναφορά σε ιατρικά συστήματα ανάκτησης ιατρικών εικόνων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα , όπως επίσης και στα αποτελέσματα του διαγωνισμού imageCLEF, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2003. Ο διαγωνισμός έχει δύο σκέλη , την ανάκτηση βάσει περιεχομένου και την ανάκτηση βάσει κειμένου, γιΆ αυτό και συμμετέχουν πολλές ομάδες που ασχολούνται με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Κάθε χρόνο η δυσκολία του διαγωνισμού αυξάνεται θέτοντας νέες προκλήσεις στις συμμετέχουσες ομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού τα καλύτερα αποτελέσματα προκύπτουν από το συνδυασμό μεθόδων και από τις δύο κατηγορίες ανάκτησης. Το σύστημα που αναπτύξαμε χρησιμοποιεί και τις δυο παραπάνω τεχνικές. Η ανάκτηση βάσει κειμένου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά που υπάρχουν ήδη στη βάση. Ενώ για την ανάκτηση βάσει περιεχομένου εξάγουμε δύο χαρακτηριστικά , το ιστόγραμμα χρώματος και το autocorrelogram, τα οποία τα αποθηκεύουμε ως διανύσματα στη βάση και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα ερώτημα εξάγουμε τα ίδια χαρακτηριστικά από την εικόνα ερώτημα. Η σύγκριση των δυο διανυσμάτων γίνεται υπολογίζοντας την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ του διανύσματος της εικόνας ερωτήματος και όλων των άλλων εικόνων της βάσης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας