Συγγραφέας: Σκαπέτης Ανδρέας
Λέξεις Κλειδιά: Διαδραστικά εκπαιδευτικά συστήματα, Οντολογίες, Σημασιολογικός Ιστός

Σύνοψη: Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα όλο και πιο έντονη η επιθυμία, τόσο από εκπαιδευτικούς ή μαθητές, αλλά και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να αναπτύξουν την γνώση τους σε κάποιο αντικείμενο, για την δημιουργία εκπαιδευτικών μηχανών (λογισμικών) που θα μπορούν να αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Η προστιθέμενη αξία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού θα μπορούσε να είναι η εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών, η πιο συστηματική εκμάθηση, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικών πηγών (εννοώντας τους εκπαιδευτικούς ως φυσικά πρόσωπα). Το ζητούμενο δεν είναι απλά η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά ενός "σωστά" δομημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αντλεί σωστά και μεθοδικά πληροφορία από αυτό, όπως ακριβώς θα έκανε αν είχε στην διάθεσή του έναν καταρτισμένο εκπαιδευτικό. Στην παρούσα λοιπόν εργασία, μέσα από ένας συνδυασμό νέων τεχνολογιών όπως είναι αυτή των οντολογιών και του σημασιολογικού ιστού καθώς επίσης και θεωριών συσχετιζόμενων με την εκπαίδευση, παρουσιάζονται τα βήματα για δημιουργία ενός διαδραστικού crowdsoursing εκπαιδευτικού συστήματος. Παρουσιάζεται ένα σύστημα που με απλά λόγια θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, να προσφέρει μεθοδική εκμάθηση, να συλλέγει πληροφορία από τους χρήστες του την οποία να επεξεργάζεται και να την διαθέτει σε αυτούς σε ξανά βελτιωμένη και εμπλουτισμένη.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας