Συγγραφέας: Καλιακάτσος-Παπακώστας Μάξιμος
Λέξεις Κλειδιά: Μουσική, Υπολογιστική νοημοσύνη, Αυτόματη σύνθεση, Μουσικά χαρακτηριστικά, Αναγνώριση συνθέτη, Μουσική πολυπλοκότητα, Ευφυής σύνθεση μουσικής, Αλγοριθμική σύνθεση

Σύνοψη:

Αρχείο Διδακτορικής Διατριβής