Συγγραφέας: ΝτελήςΣωτήριος
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία κατηγοριών, Συγκεκριμένα καθολικά

Σύνοψη: Γίνεται αναφορά στην Ιστορία της έννοιας του καθολικού, του συγκεκριμένου καθολικού, και της Θεωρίας Κατηγοριών. Κατόπιν, παρουσιάζεται η απόπειρα τυποποίησης μέσω της Θεωρίας των Κατηγοριών εννοιών με το οντοτολογικό status του συγκεκριμένου καθολικού, όπως και η χρήση της έννοιας του συγκεκριμένου καθολικού ως ερμηνείας κάποιων καθολικών κατασκευών που απαντώνται στη Θεωρία Κατηγοριών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας