Συγγραφέας: Στεφανίδης Νικόλαος
Λέξεις Κλειδιά: Δενδρίτες, Συνεχή, Συνεκτικά, Καμπύλες

Σύνοψη: Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τους δενδρίτες. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή σε τοπολογικές έννοιες. Στο 2ο κεφάλαιο δίνονται όλες οι απαραίτητες έννοιες για την μελέτη των δεδριτών. Στο 3ο κεφάλαιο ορίζεται ο δενδρίτης και μελετώνται βασικές ιδιότητες αυτού. Στο 4ο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του δένδρου και αποδεικνύουμε ότι κάθε δενδρίτης είναι τοπολογικό όριο ακολουθίας δένδρων. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο γίνεται κατασκευή του καθολικοιύ δενδρίτη.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας