Συγγραφέας: Κολινιάτη Δέσποινα
Λέξεις Κλειδιά: Διακλαδώσεις, Κανονικές μορφές

Σύνοψη: Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται η θεωρία κανονικών μορφών με παραδείγματα στις δύο και τρεις διαστάσεις και υπάρχει μια ανάλυση διακλαδώσεων των καθολικών εκδιπλώσεων ορισμένων διπλά εκφυλισμένων διανυσματικών πεδίων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας