Συγγραφέας: Γιαννακοπούλου Χαρίκλεια
Λέξεις Κλειδιά: Λογισμικό, Διδακτική

Σύνοψη: Το KSEG είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την ευκλείδεια γεωμετρία, σχεδιασμένο για μια ευρεία κλίμακα χρηστών. Το εκπαιδευτικό λογισμικό KSEG εμπνεύστηκε από το λογισμικό Sketchpad, αλλά υπερβαίνει την λειτουργία του, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία στην τάξη, για προσωπική εξερεύνηση της γεωμετρίας ή για την παραγωγή σχημάτων υψηλής ποιότητας. Το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από την μελέτη των λόγων χρήσης των εκπαιδευτικών λογισμικών στην μαθηματική διδακτική. Καθώς και των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό λογισμικό. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε ο εξελληνισμός του εκπαιδευτικού λογισμικού KSEG. Στο τρίτο μέρος της διπλωματικής εργασίας κατασκευάστηκε ένας πρακτικός οδηγός εκμάθησης των δυνατοτήτων του (εγχειρίδιο βοήθειας). Για την διευκόλυνση των χρηστών παρατίθεται πλήθος παραδειγμάτων διάφορων γεωμετρικών κατασκευών, που πραγματοποιούνται γρήγορα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του KSEG. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατασκευές που θα γίνουν από τον χρήστη, όπου αυτές μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν όποτε θελήσει ο χρήστης, δίνοντας κάθε φορά τα γεωμετρικά αντικείμενα που θεωρούνται δεδομένα για την κατασκευή. Στο τέταρτο μέρος γίνεται η μελέτη του περιβάλλοντος του KSEG και σύγκρισή του με άλλα γνωστά λογισμικά γεωμετρίας (Geometer Sketchpad, Cabri). Στο πέμπτο μέρος της εργασίας γίνεται αξιοποίηση του εν λόγω λογισμικού στην διδασκαλία μαθηματικών εννοιών κάθε τάξης του γυμνασίου. Ειδικότερα, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου καλούνται να ορίσουν την μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος και να συνειδητοποιήσουν την χαρακτηριστική του ιδιότητα. Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου καλούνται να συνειδητοποιήσουν το πυθαγόρειο θεώρημα ως σχέση μεταξύ των εμβαδών των τετραγώνων, τα οποία κατασκευάζονται με πλευρές τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου, αλλά και ως αλγεβρική σχέση, η οποία συνδέει τα μέτρα των πλευρών του ορθογωνίου τριγώνου. Τέλος, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου καλούνται να ανακαλύψουν και να αποδείξουν τις αξιοσημείωτες ταυτότητες του τετραγώνου του αθροίσματος και της διαφοράς δύο όρων. Για την πραγματοποίηση των διδακτικών μας στόχων παρέχονται μια ενδεικτική διδακτική προσέγγιση κάθε ενότητας, φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν σχήματα σχεδιασμένα με το λογισμικό KSEG και φύλλα αξιολόγησης. Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται οι απαντήσεις των φύλλων αξιολόγησης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας