Συγγραφέας: Μάντζαρης Παναγιώτης
Λέξεις Κλειδιά: Σχολικά βιβλία, Διδασκαλία μαθηματικών

Σύνοψη: Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει την επιρροή των σχολικών βιβλίων στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών, μελετώντας ως κύριο θέμα την παρουσίαση της έννοιας του ορίου. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούνται τρία σχολικά βιβλία που διδάσκονται σήμερα (2012 – 2013) στα ημερήσια γενικά λύκεια και στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Ελλάδας και ένα ακόμη που διδασκόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, στα γενικά λύκεια της Ελλάδας. Η εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο Α΄ μέρος παρουσιάζεται ένα πείραμα μικρής κλίμακας, με σκοπό να αναδειχθεί η δύναμη επιρροής των σχολικών βιβλίων στη διαδικασία της μάθησης. Περιλαμβάνεται επίσης και μία σύντομη ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των επΆ άπειρον διαδικασιών στα Μαθηματικά. Στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται κάποια από τα ερευνητικά θεωρητικά σχήματα μέσω των οποίων μελετάται η κατανόηση μαθηματικών εννοιών, καθώς και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα (πεποιθήσεις, κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, «διδακτικό συμβόλαιο») κατά τη διδασκαλία και την πορεία προς την κατανόηση. Ακόμη αναφέρονται κάποιες ειδικές παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας της έννοιας του ορίου. Το Γ΄ μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση της γενικής φιλοσοφίας που διαπνέει τα σχολικά βιβλία εστιάζοντας στην παρουσίαση της έννοιας του ορίου. Το τελευταίο τμήμα αυτού του μέρους περιλαμβάνει επίσης σχολιασμό της παρουσίασης των βιβλίων, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο του Β΄ μέρους της εργασίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας