Συγγραφέας: Ζούπας Αθανάσιος
Λέξεις Κλειδιά: Αξιωματική μέθοδος, Φορμαλισμός, Μοντέρνα μαθηματικά, Μεταμαθηματικά, Ευκλείδια γεωμετρία

Σύνοψη: Το θέμα στην ουσία αφορά την Αξιωματική θεμελίωση του Ευκλείδη (καθ'ύλη αξιωματική) που έχει ως αντικείμενο την μελέτη της γεωμετρίας του φυσικού χώρου, και επομένως διατηρεί τον εμπειρικό της χαρακτήρα. Επομένως ο φυσικός αυτός χώρος εφοδιάζει τον μελετητή και με μια ισχυρή γεωμετρική διαίσθηση. Από την άλλη μεριά η αφηρημένη αξιωματική του Hilbert, και η σχετική θεμελίωση της Γεωμετρίας, καταφέρνει να εξοβελίσει την γεωμετρική διαίσθηση. Από κει και πέρα η αλγεβροποίηση των μαθηματικών, εξοβελίζει και αυτή την γεωμετρική άποψη.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας