Συγγραφέας: Γκορόγια Αντιγόνη
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνοψη: τόχος της εργασίας είναι να δείξει ότι ένα Σύστημα Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης [ΣΣΛΑ] ή αλλιώς Microcomputer Based Laboratory [MBL] είναι ευνοϊκό για την μάθηση εννοιών των φυσικών επιστημών, μέσω δημιουργικής διερεύνησης και συνδυάζοντας τον πειραματισμό με αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Αυτό πραγματοποιείται με την παρατήρηση ενδείξεων, με τη λήψη μετρήσεων και με την καταγραφή των μεγεθών που εξελίσσονται, σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή με τη χρήση αισθητήρων και κατάλληλου λογισμικού, προσφέροντας έτσι μια καλή σύνδεση μεταξύ των φαινομένων και πολλαπλών αναπαραστάσεων τους.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας