Συγγραφέας: Ζιώγκα Δώρα
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Μέγας Αλέξανδρος, Ιστορία

Σύνοψη: Η παρούσα εργασία αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης, σχεδίασης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μέγας Αλέξανδρος: η εκστρατεία του». Η εφαρμογή αναπτύχθηκε πάνω στο «Google Earth» χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του και κυρίως τα αρχεία kmz. Παρουσιάζει με αλληλεπιδραστικό και δυναμικό τρόπο ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες, δραστηριότητες και βίντεο για τους μαθητές. Το λογισμικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του παρουσιάστηκε σε μαθητές, γυμνασίου και αξιολογήθηκε από αυτούς.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας