Συγγραφέας: Δαλαμάγκας Κωνσταντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Απειρογινόμενα, Προσεγγιστικά θεωρήματα, Μιγαδικό επίπεδο

Σύνοψη: Μελετάμε την έννοια του άπειρου γινομένου μιγαδικών αριθμών και τη συσχέτισή τους με τις άπειρες σειρές. Στη συνέχεια μελετάμε το θεώρημα παραγοντοποίησης του Weierstrass καθώς και το Θεώρημα Mittag-Leffler.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας