Συγγραφέας: Καλλά Μαρία-Παυλίνα
Λέξεις Κλειδιά: Βιοπληροφορική, Βιολογικές βάσεις δεδομένων, Εξόρυξη γνώσης, Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης

Σύνοψη: Πίσω από όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν κρύβεται ένας τεράστιος θησαυρός γνώσεων τον οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε καθώς η μορφή των πληροφοριών δεν μας το επιτρέπει. Έτσι αναπτύχθηκαν μέθοδοι και τεχνικές που μας βοηθούν να βρούμε την κρυμμένη γνώση και να την αξιοποιήσουμε προς όφελος κυρίως του κοινού και η πιο γνωστή μέθοδος, με την οποία θα ασχοληθούμε και εμείς είναι η Εξόρυξη Γνώσης. Στην εργασία που ακολουθεί θα μιλήσουμε για την χρήση των μεθόδων Εξόρυξης Γνώσης (όπως λέγονται) σε βιοϊατρικά δεδομένα. Στην αρχή θα κάνουμε αναφορά στην Μοριακή Βιολογία και στην Βιοπληροφορική. Ακολούθως θα δουμε την Ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων. Θα δούμε αναλυτικά την Εξόρυξη γνώσης και πιο πολύ τις μεθόδους κατηγοριοποίησης. Τέλος θα εφαρμόσουμε τους αλγορίθμους σε ιατροβιολογικά δεδομένα και θα δούμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας