Συγγραφέας: Γκολφινοπούλου Ασημίνα
Λέξεις Κλειδιά: Σημασιολογικός ιστός, Οντολογίες

Σύνοψη: Τα τελευταία χρόνια γίνονται επιταχυνόμενες προσπάθειες για να ενσωματωθούν αποτελεσματικά οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Στόχος είναι να προσθέσει η ενσωμάτωση αυτή πραγματική και μετρίσιμη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τους τρόπους που η καθιερωμένη markup γλώσσα για τα μαθηματικά, η MathML, μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση στον τομέα των μαθηματικών. Εξετάζουμε την MathML σαν ένα από τα εργαλεία που προσφέρει η ταχεία ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Ειδικότερα παρουσιάζονται οι markup γλώσσες XML, HTML5, MathML και κάποια εργαλεία που βοηθούν στην ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών. Για την MathML, δημιουργήθηκε ένας οδηγός χρήσης, προσιτός σε κάθε χρήστη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, θα δούμε με ποιους τρόπους ο Σ.Ι. και η MathML προσθέτουν άξια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δημιουργήθηκε σε MathML ένα σενάριο διδασκαλίας στην Τριγωνομετρίας. Μέσω του Θεμελιώδους θεωρήματος Λογισμού, θα δούμε πως μπορεί η MathML να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια μελλοντική οντολογία αυτόνομων ενοτήτων στα Μαθηματικά όπου η κάθε ενότητα μπορεί να αποτελεί βάση αυτομάθησης/αυτοαξιολόγησης. Τέλος, θα αναφερθούμε στις προοπτικές που υπάρχουν στο άμεσο μέλλον.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας