Συγγραφέας: Ευσταθίου Ελεωνόρα
Λέξεις Κλειδιά: Κβαντική μηχανική, Πεδίο Yang-Mills

Σύνοψη: Η πιο κάτω εργασία έχει σκοπό να περιγράψει την κβαντική μηχανική. Θα γίνει μια προσπάθεια συνδυασμού με την σχετικότητα σαν μια ενιαία θεωρία. Στη συνέχεια θα συζητηθεί η κβαντικη θεωρία πεδίων. Τελος θα συζητηθεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο οι θεωρίες βαθμίδος και το πεδίο Yang-Mills.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας