Συγγραφέας: Ντόμαρης Θεμιστοκλής
Λέξεις Κλειδιά: Διδακτική, Μοντελοποίηση, Όριο, Ακολουθία

Σύνοψη: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει, σε μία περίπτωση φοιτητικού πληθυσμού (φοιτητές Τμήματος Γεωλογίας), κατά πόσο οι γνώσεις γύρω από το όριο συνάρτησης και ακολουθίας (ιδιαίτερα και της γεωμετρικής σειράς), τις περισσότερες από τις οποίες έχουν διδαχθεί οι σημερινοί φοιτητές σχολής Θετικών Επιστημών κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι γνώσεις οι οποίες έχουν κατανοηθεί σε κάποιο βάθος και αν αυτή η "γνωστική κληρονομιά" μπορεί να αξιοποιηθεί στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας