Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην Επιστήμη Υπολογιστών του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για το ακαδ. έτος 2024-25 μέχρι 10/6.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

(α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence):
-- Βαθιά Μάθηση (Deep Learning)
-- Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)
-- Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
-- Μοντέρνες Μέθοδοι Μηχ. Μάθησης (Modern Machine Learning)

(β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems):
-- Αλυσίδες Δεδομένων και Έξυπνα Συμβόλαια (Blockchains and Smart Contracts)
-- Μεγάλα Δεδομένα και Υπολογιστική Νέφους (Big Data and Cloud Computing)
-- Παίγνια Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα (Computer Games and Virtual Reality)
-- Συστήματα Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων (High-performance Computer Systems)

(γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications):
-- Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks)
-- Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
-- Ασύρματα δίκτυα 5ης/6ης Γενιάς (5G/6G Wireless networks)
-- Δίκτυα οριζόμενα από Λογισμικό (Software Defined Networking, SDN).

(δ) Θεωρητική Πληροφορική
(Theoretical Computer Science):
-- Προχωρημένα θέματα Αλγορίθμων (Advanced Algorithms),
-- Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων (Algorithmic Game Theory)
-- Κρυπτογραφία (Cryptography),

Σκοπός του Π.Μ.Σ. E.Y. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων στις παραπάνω περιοχές και η προετοιμασία των φοιτητών είτε για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού, είτε για την διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ενθαρρύνεται η ενασχόληση με ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Καθηγητές του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη: http://grad.cs.aueb.gr/page.php?id=148

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://grad.cs.aueb.gr/