Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, το διάστημα από Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 έως και Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024. Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές σε δύο φάσεις:

A’ Φάση: αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 28/06/2024 και θα προσκληθούν για συνέντευξη από 03/07/2024 έως 05/07/2024

Β’ Φάση: αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 06/09/2024 καιθα προσκληθούν για συνέντευξη από 11/09/2024 έως 13/09/2024

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αίτησης επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://postgrad.econ.upatras.gr/candidates


Ο διευθυντής του ΠΜΣ