Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχουν ξεκινήσει με καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαΐου 2024.

Επιλέγοντας το μεταπτυχιακό που σας ενδιαφέρει μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής μας πλατφόρμας.

Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων

Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη
--
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Τηλ. 2310998930