Γνωστοποίηση της πρωτοβουλίας της PeopleCert να υλοποιήσει τον 2ο κύκλο Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές νέων με καταγωγή – μέχρι δεύτερης γενιάς – από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο στηρίζοντας έμπρακτα την Ομογένεια της Πόλης και ιδιαίτερα το πιο πολύτιμο κομμάτι της, τους νέους της.

Η PeopleCert, μια παγκόσμια εταιρεία με ελληνικές ρίζες, ηγέτιδα στον τομέα της, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες προσφέροντας πλαίσια παγκόσμιων επαγγελματικών πρακτικών (global best practice frameworks), καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Προτεραιότητά μας, παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι να συμβάλλουμε σε θέματα ευρύτερης σημασίας για την Ομογένεια και την κοινωνία, όπως είναι η παιδεία.


Το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» υλοποιείται για δεύτερη χρονιά με την αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), στη μνήμη τριών αειμνήστων διαπρεπών καθηγητών της Πόλης, οι οποίοι αποτέλεσαν υπόδειγμα συνέπειας και παιδαγωγικής αφοσίωσης. Αυτή τη χρονιά οι τιμώμενοι καθηγητές είναι:

Βασίλης Κασαπίδης
Δημήτρης Παντελάρας
Αρίστη Κιμιατζή

Οι Υποτροφίες είναι ετήσιες, μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη, και περιλαμβάνουν και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφ' όσον οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή Αξιολόγησης, επικεφαλής της οποίας είναι ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός κ. Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής του ΟΠΑ. Τα υπόλοιπα μέλη της είναι ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. κ. Νικόλαος Ουζούνογλου και οι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, Σεραφείμ Κωνσταντινίδης και Ανδρέας Ρομπόπουλος, καθώς και η Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της PeopleCert.


Στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships υπάρχει αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου 2024.