Σας στέλνουμε σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GreenTech Challenge
που διεξάγεται φέτος για 7η συνεχόμενο φορά και την νέα κατηγορία
συμμετοχής που αφορά αποκλειστικά Ερευνητές και κατ' επέκταση
Υποψήφιους Διδάκτορες.

Το GreenTech Challenge αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης
Καινοτομίας που υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Έδρας
UNESCO για Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και innovation enabler την Mantis Beyond
Innovation.

Απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, startups και καινοτόμες ΜμΕ που
θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις στις θεματικές: Ενέργεια,
Περιβάλλον, Διαχείριση Υδάτων, Καινοτόμα Προϊόντα και Προηγμένα Υλικά,
Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις, Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Βιώσιμος Τουρισμός
και Γαλάζια Ανάπτυξη.

Φέτος, για πρώτη χρονιά, ξεχωρίσαμε την συμμετοχή των ερευνητών από των
φοιτητών, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία υποβολής αφιερωμένη σε ομάδες
ερευνητών. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την σύνδεση μεταξύ έρευνας
και αγοράς, για την επίλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων,
αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική καινοτομία προκύπτει όταν είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την έρευνα. Θέση που φέτος επιθυμούμε να αναδείξουμε και
η συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια κρίνεται πολύ σημαντική για την
επιτυχία της.

Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας να
ενημερώσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματός για την νέα
κατηγορία με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
 Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης ή και κοινοποίησή της μέσω καναλιών
αλληλογραφίας. Επισυνάπτεται κείμενο και εικόνα.
 Ανάρτηση σχετικού δημοσιεύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επισυνάπτεται φωτογραφία και λεκτικό.
 Διατίθεται έτοιμο υλικό εδώ https://shorturl.at/fpqw6

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα προετοιμασίας έληξε στις
25 Οκτωβρίου
, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή εμπρόθεσμα, είτε με φυσική παρουσία στην γραμματεία των
Bootcamp Trainings, είτε επικοινωνώντας με την Οργανωτική Επιτροπή
στο info@greentechchallenge.gr. Θα χαρούμε να προσφέρουμε επιπλέον
συμβουλευτική.

Παρόλο που η συμμετοχή στο πρόγραμμα προετοιμασίας δεν είναι
υποχρεωτική για την υποβολή της τελικής πρότασης έως τις 29 Νοεμβρίου
και την συμμετοχή στον τριήμερο διαγωνισμό στις 08 - 10 Δεκεμβρίου,
θεωρούμε ότι οι ερευνητές θα επωφεληθούν σημαντικά από το πρόγραμμα
προετοιμασίας, το οποίο ουσιαστικά συνιστά σεμινάρια καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και συμβουλευτική μέσω της διασύνδεσης της κάθε
ομάδας με έναν μέντορα από την αγορά.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και σας
ευχαριστώ εκ των προτέρων για την μέριμνά!

Με εκτίμηση,
--
Christos kalantzis
Organizing Committee
Greentech Challenge by ESU NTUA
UNESCO Chair on Green Innovation & Circular Econom
Environmental Economics & Sustainability Unit
School of Mechanical Engineering
National Technical University of Athens