Ακολουθεί ανακοίνωση διάλεξης στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής:

https://www.ceid.upatras.gr/el/annou...el-tsatsomeros