Ακολουθεί ανακοίνωση συνεδρίου με τίτλο "Group Operator Algebras and Noncommutative Geometry":

https://conferences.cirm-math.fr/2987.html