Επιυνάπτεται παράταση πρόσκλησης επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με καταληκτική ημερομηνία 31/08/2023 και ώρα 23:59, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ.Φ. ΠΜΣ ΣΑΧΜ - ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024Με εκτίμηση,
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Τηλ: 22730 82310 - 82051
E-mail: dmsas@aegean.gr
Website: http://msc.actuar.aegean.gr/
https://www.facebook.com/MScSAXM