Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», (ΦΕΚ 2969/
24-7-2018 Τεύχος βΆ όπως αυτό τροποποιήθηκε από: το ΦΕΚ 3557/08-6-2022 τεύχος βΆ), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την απόκτηση Δ.Δ.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας 2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.


Προβλέπεται η εισαγωγή συνολικά 50 μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 3.000 ¤.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#

από την 05/06/2023 έως τις 16/7/2023, επιλέγοντας το Πρόγραμμα "ΔΙ.Π.Μ.Σ Πολιτική Αν Εκπ:Θεωρ & Πράξη".

Σε περίπτωση κενών θέσεων η προκήρυξη μπορεί να επαναληφθεί από
25/08/2023 ως 20/09/2023

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://mahep-upatras.gr

Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610
969705 – 04,

e-mail: https://mahep-upatras.gr


link ανακοίνωσης:
https://www.edu-sw.upatras.gr/proskl...a-to-a-e-2023/