Το επιστημονικό περιοδικό “Symmetry” διοργανώνει webinar με τίτλο “The Dark Universe: The Harbinger of a Major Discovery”, στις 25/5, υπό την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κ. Κωνσταντίνου Ζιούτα.
Τα ερωτήματα που θα συζητηθούν:
What is dark matter? What is dark energy? Why is there an arrow of time? Are there parallel universes? Why is there more matter than antimatter? What is the fate of the universe? Is string theory correct? Do the universe's forces merge into one? What happens inside a black hole? What lies beyond the Standard Model? Fundamental constants? Do living things sense the dark universe?
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την εγγραφή στο webinar, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.mdpi.com/journal/symmetry/events/16311
Ανδρέας Καζαντζίδης
Τμήμα Φυσικής-Πρόεδρος