Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,

Σας προωθούμε, για την ενημέρωσή σας, πληροφορίες που αφορούν στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης διάρκειας δύο (2) μηνών που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης egg – enter grow go και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στην Έρευνα και την Καινοτομία και τη διασύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, μπορούν να συμμετάσχουν Ερευνητικές Ομάδες, από διάφορους τεχνολογικούς/παραγωγικούς κλάδους (Life Science, Nano/Agri/Energy Tech, Ed/Deep Tech, ICT, άλλο) που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης (ideation phase, pre-seed, seed), στις οποίες οι ιδρυτικές τους ομάδες απαρτίζονται κατά τουλάχιστον 30% από γυναίκες (ερευνήτριες ή/και φοιτήτριες).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των καινοτόμων ιδεών σε μία διευρυμένη επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και να βρουν την αίτηση συμμετοχής τους στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://drive.google.com/drive/folde...luolGw8nN6MGG8

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να έχει σταλεί στο info@theeg.gr το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με το Mini Acceleration Programme μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@theegg.gr.

Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Κτήριο Α', Ισόγειο, πρώην Γραφείο Γραμ. Συγκλήτου
Τηλέφωνο: 2610 99 7890, 7892 & 7224
Ηλεκτρ. ταχυδρ.: tto@upatras.gr
https://researchsupport.upatras.gr/