Το AI-Hub (Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) προκηρύσσει για δεύτερη χρονιά (2023) διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης για προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Όλες οι πληροφορίες (προκήρυξη & έντυπο υποβολής) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr ). Προθεσμία υποβολής: 31/5/2023.

Εκ μέρους του AI-Hub,
Αν. Καθ. Κυριάκος Σγάρμπας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών