Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις,

Καλή Χρονιά και καλή δύναμη στο έργο σας!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το διεθνές συνέδριο Leading and Managing in the Digital Era (www.lmde2023.org) που διοργανώνεται στην Αθήνα και τη Σύρο στις 19-23 Ιουνίου 2023 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Stevens Institute of Technology και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το συνέδριο προσβλέπει στη συνάντηση κοσμητόρων, καθηγητών, ερευνητών και επιχειρηματικών στελεχών για την παρουσίαση και συζήτηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν στη διοίκηση και την ηγεσία στην ψηφιακή εποχή και τον επιχειρηματικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο καθώς και στο όραμα που διαμορφώνεται για την ανώτατη εκπαίδευση στο χώρο της πληροφορικής, της οικονομίας και της διοίκησης, ως αποτέλεσμα των νέων ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή εποχή.

Το κυρίως συνέδριο θα περιλαμβάνει επισκέπτες ομιλητές, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και πάνελ και λαμβάνει χώρα στις 19-20 Ιουνίου στην Αθήνα. Θα ακολουθήσει Research Colloquium (21-22 Ιουνίου) στη Σύρο όπου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ερευνητικά έργα και συνεργασίες και Doctoral Consortium (23 Ιουνίου) στη Σύρο με παρουσιάσεις διδακτορικών εργασιών.

Στο συνέδριο έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές και κοσμήτορες από κορυφαία πανεπιστήμια – βλ. την ενότητα Breaking News στην αρχική σελίδα του συνεδρίου (www.lmde2023.org). Στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου συμμετέχουν διακεκριμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό (https://lmde2023.org/about/program-committee).*

Παρακαλώ θερμά για την κοινοποίηση της επισυναπτόμενης πρόσκλησης υποβολής εργασιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Πανεπιστημίων σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Μπουραντώνης

Πρύτανης ΟΠΑ