Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης ανακοινώνει τη δημιουργία και την έκδοση ενός νέου θεματικού τόμου με τίτλο «Αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εκπαίδευση, την οικογένεια και την κοινωνία» για τη διεθνή ηλεκτρονική περιοδική έκδοση Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της αγωγής.

Παρακαλούμε ενημερώστε τους μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα ότι είναι ανοιχτή η προθεσμία υποβολής κειμένων και ότι μπορούν να στείλουν, εάν ενδιαφέρονται, τα κείμενά τους προς δημοσίευση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας και παραθέτουμε την ιστοσελίδα και το email της διεθνούς περιοδικής έκδοσης.

http://periodiko.inpatra.gr/, periodiko@inpatra.gr

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Εκδότης των Περιοδικών Εκδόσεων
Παντελής Γεωργογιάννης
τ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών