Το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας)και η Colour Youth, Κοινότητα LGBTQ Νέων
Αθήνας,σας προσκαλούν στο επιμορφωτικό εργαστήριο «Συμπεριληπτικές προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πρακτικές στον
ακαδημαϊκό χώρο», που διοργανώνεται την Παρακευή 7 Οκτωβρίου 2022 στις 17:00 - 21:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου UniDiversity (Universities towards Diversity - Πανεπιστήμια προς την ποικιλομορφία).

Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα υλοποιηθεί από τον Θανάση Θεοφιλόπουλο, Κοινωνιολόγο (MA, MSc),
ερευνητή του έργου UniDiversity (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ»/Πάντειο Πανεπιστήμιο), επιστημονικό επόπτη Δομών Δικτύου
ΓΓΔΟΠΙΦ (ΚΕΘΙ) για την υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας και διακρίσεων και μέλος της ΕΙΦ Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου και από τ@ Σ. Πανόπουλου, διδακτορικ@ ερευνητ@ στο Πανεπιστήμιο του Leeds σε θέματα Δημιουργικής Γραφής και Φύλου.

Απευθύνεται σε φοιτητές-τριες (προπτυχιακού,μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) καθώς και καθηγητές-τριες όλων των βαθμίδων, μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ), εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ), ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΔΙΠ), διοικητικού προσωπικού και άλλων εργαζομένων με κάθε είδους σχέσης
εργασίας με Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στα άτομα που συμμετέχουν να:
● μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ βασικών εννοιών και όρων γύρω από την έκφραση, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά φύλου
και τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
● μπορούν να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και χαρακτηριστικών φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και όχι μόνο,
● αναπτύξουν δεξιότητες για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων στον ακαδημαϊκό χώρο,
● αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν πιο άμεσα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο
ακαδημαϊκό περιβάλλον.
● ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς, χωρίς αποκλεισμούς και υποστηρικτικού
περιβάλλοντος εργασίας, διδασκαλίας, έρευνας και μελέτης για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το εργαστήριο προσφέρεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Zoom και η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Ελληνική. Θα δοθούν
βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με τη Δρ. Χριστίνα
Ιωάννου στο email: ioannou_christina@live.com και τον
Θανάση Θεοφιλόπουλο, στο email:
theofilopoulosthanos@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
εδώ: https://unidiversity-project.eu/ [1 [1]]

To link τηs φόρμας δηλώσεων συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/e/1F...QTl9g/viewform


Links:
------
[1]
https://unidiversity-project.eu/?fbc...3POfQKj7CpimM0
[2]
https://l.facebook.com/l.php?u=https...__tn__=-UK-R&c[0]=AT34XM0Ux_P1CdP0ar49JYFYQHVDhGnW3WyFPaVZRGdoaPApS O1K_XTEyEk_CJ0-ab99LBRRz8L3DClfGfFeCdEwb3cgMeePwnd6_4TkXtinUyamtq BwbhfbtAjOOx0MX1QW


Links:
------
[1] https://unidiversity-project.eu/?fbc...3POfQKj7CpimM0