Σας ενημερώνουμε για το Πρόγραμμα WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών, το
οποίο έχει ως κύριο σκοπό του την πολύπλευρη ενδυνάμωση γυναικών ηλικίας 18-35 ετών σε όλη τη χώρα ώστε να
ενισχυθούν να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στη τελευταία
θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος
θα επιμορφωθούν φοιτήτριες, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσφέρουν ενδυνάμωση σε άλλες νέες γυναίκες.

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ [1].

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Μαριλένα ΜεντήΔιαχειρίστρια Προγραμμάτων
Ίδρυμα Λαμπράκη
Αναγνωστοπούλου 5
106 73 Αθήνα
www.lrf.gr [2]
τηλ.: 210 3626150
fax: 210 3390119
e-mail: menti@lrf.grLinks:
------
[1] https://www.womentors.gr/prosklisi-s...ntors-2022-23/
[2] http://www.lrf.gr/