Ακολουθεί μήνυμα από τον κ. Ιάκωβο Ανδρουλιδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ,
για επερχόμενο Συνέδριο Μη Μεταθετικής Γεωμετρίας και Θεωρίας Αναπαραστάσεων:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dear all,

We are happy to announce the conference "Noncommutative Geometry and
Representation Theory", which will take place in Athens, March 6-10, 2023:

https://conferences.uoa.gr/event/56/

We would appreciate it if you could pass this information to anyone
interested. Registration is open at:

https://conferences.uoa.gr/event/56/registrations/25/

Best regards,
The organisers

--
-----------------------
http://scholar.uoa.gr/iandroul
-----------------------
Iakovos Androulidakis, Tel.: +30 210 7276423
University of Athens, Fax: +30 210 7276378
Department of Mathematics,
Panepistimiopolis GR 157-84,
Athens, Greece.
-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------