Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ»

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  2,628

  Ανακοίνωση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ»

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Φυσική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
  Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή έξι (6) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
  Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.
  Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2022.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, άλλων Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Τμημάτων, και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Προϋπόθεση για την επιλογή είναι η συνάφεια του πρώτου κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ.
  Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών, η γνώση Η/Υ, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και η συναφής επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία) καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών.

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:
  (α) Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
  (β) Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ms-Teams κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 3 και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.
  Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail ap-msc@uth.gr και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.uth.gr http://ap-msc.phys /). Κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει εάν επιθυμεί να είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
  2. Βιογραφικό σημείωμα όπου μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ, β) Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο[1] πτυχίου ή διπλώματος.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
  7. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  8. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν
  10. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την αξιολόγηση της αίτησής του
  11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  12. Μία πρόσφατη (1) φωτογραφία (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
  13. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρεται ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση, υποβάλλοντας αναλυτική βαθμολογία και αναφέροντας ταυτόχρονα τον αριθμό των μαθημάτων στον οποίο αναμένουν βαθμολογία. Η τελική αποδοχή στην περίπτωση επιλογής τους θα γίνει με προσκόμιση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Φ. Κιούση, τηλ. 22310-60139, e-mail: ap-msc@uth.gr), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας και τα μαθήματα που Π.Μ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://ap-msc.uth.gr ή https://www.phys.uth.gr/pms_efarmosmeni_fysiki/.


  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  Καθηγητής Θεόδωρος Καρακασίδης


  ________________________________________
  [1] Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
  Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες -???????? ?????????? ?????????????_????? ??????.pdf  
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)