Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ύστερα από την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ ‘’Λογιστική Στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης’’, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ACCA)* πιστοποίησε το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα αναγνωρίζοντας 8 μαθήματα που εξαιρούνται από την εξέταση απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Λογιστή- Ελεγκτή ACCA (ACCA Accredited Programme). Για την απόκτηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού τίτλου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 13 μαθήματα (στα αγγλικά). Η διεθνής πιστοποίηση του ΠΜΣ έχει μεγάλη σημασία για τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές αφού ο επαγγελματικός τίτλος ACCA γίνεται αποδεκτός από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και γενικότερα από το σύνολο των επαγγελματιών της λογιστικής, σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΜΣ ‘’Λογιστική Στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης’’ είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα το οποίο προσφέρεται από Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο παρέχει 8 εξαιρέσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία του ΠΜΣ Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης με τον ACCA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο https://mscaccount.bma.upatras.gr/el...-elegkton-acca

O Διευθυντής του ΠΜΣ
Τσαγκανός Αθανάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

*Ο ACCA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών λογιστών-ελεγκτών, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων λογιστών και ελεγκτών. Ο ACCA συνεργάζεται με επιλεγμένα πανεπιστήμια σε όλο το κόσμο (leading universities) και παρέχει εξαιρέσεις μέχρι 9 από τα συνολικά 13 μαθήματα. Οι εξαιρέσεις δίνονται με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών (syllabus) των πανεπιστημιακών τμημάτων.