Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα από την Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ κ. Σοφία Λαμπροπούλου:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμοι/η Κοσμήτορες, αξιότιμοι Πρόεδροι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το νεοσυσταθέν δίκτυο Greek Women in Mathematics (Ελληνίδες Γυναίκες στα Μαθηματικά):

https://sites.google.com/view/greek-...athematics-en/

Πρόκειται για μία ένωση Ελληνίδων γυναικών μαθηματικών που εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στην εκπαίδευση (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή σε οποιονδήποτε άλλον οικονομικό / τεχνολογικό / βιομηχανικό τομέα ή οργανισμό. Έχει ως στόχο την ενθάρρυνση νέων γυναικών για ενασχόληση με τα Μαθηματικά, τη στήριξη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του γυναικείου φύλου στον μαθηματικό και τον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο, την οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με τα Μαθηματικά, καθώς και τη διάδοση ανακοινώσεων και εξελίξεων επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Το GWM ξεκίνησε από μια ομάδα ακαδημαϊκών γυναικών στα Μαθηματικά και απευθύνεται σε οποιαδήποτε και οποιονδήποτε που αγαπά τα Μαθηματικά, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, και επιθυμεί να στηρίξει τους παραπάνω στόχους.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε ως μέλη:

https://sites.google.com/view/greek-...hip?authuser=0

και να προωθήσετε την πρωτοβουλία αυτή στα μέλη του Τμήματός σας, στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σας ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας και σε τυχόν ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους.

Με τιμή,

Σοφία Λαμπροπούλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του GWM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------