Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης και Τεχνολογίας της Συμπυκνωμένης Ύλης διοργανώνουν το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακή ημερίδα αφιερωμένη στην Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών με τίτλο «Online workshop on Computational Materials Science». Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων στην θεωρία και προσομοίωση των υλικών. Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές (τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) καθώς και σε νέους ερευνητές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.matersci.upatras.gr/cms21/