Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη" (MaHep). περισσότερες πληροφορίες στο https://mahep-upatras.gr

Stamelos Georgios
University of Patras University Campus/TEPEKE Gr
26500 Rion Achaias
tel: +30-2610-969729
fax: +30-2610-993437
URL: http://hepnet.upatras.gr