Το Τμήμα Φυσικής στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» προκηρύσσει 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική, (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics)» και 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδίκευση «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική (Materials Physics and Technology – Photonics)», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Π.Μ.Σ. στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, την Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, τη Φωτονική και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.physics.upatras.gr/studies/postgraduate/

Η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο:
https://www.physics.upatras.gr/proki...tos-2021-2022/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098), καθώς και στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.:
κ. Καθηγητές/τρια. Σ. Κουρή (couris@upatras.gr), Χ. Κροντηρά (krontira@physics.upatras.gr), Β. Λουκόπουλο (vxloukop@upatras.gr), Γ. Λευθεριώτη (glefther@physics.upatras.gr), Π-Ελ. Χριστοπούλου (pechris@pelops.physics.upatras.gr).


O Διευθυντής του Προγράμματος

Β. Λουκόπουλος
Καθηγητής