Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics»), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Π.Μ.Σ. με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος» παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την κατανόηση, τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη των ατμοσφαιρικών διεργασιών. Όλες οι διαλέξεις συνοδεύονται από εβδομαδιαίες εργασίες με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή ατμοσφαιρικών δεδομένων για τις ανάγκες ποικίλων εφαρμογών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμοσμένη γνώση (π.χ. μοντέλα πρόγνωσης καιρού ή διάδοσης της ακτινοβολίας, επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις-επεξεργασία-ανάλυση) ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να γνωρίζουν βασικά εργαλεία και να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στη μετέπειτα ενασχόλησή τους με τη Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και τη Φυσική Περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.atmosphere-upatras.gr/pa...ademic-studies


Η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος» ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο:
https://www.physics.upatras.gr/proki...tos-2021-2022/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098)
στους κ. Καθηγητές Α. Αργυρίου (athanarg@upatras.gr), Α. Καζαντζίδη (akaza@upatras.gr) και Ι. Κιουτσιούκη (kioutio@upatras.gr)O Διευθυντής του Προγράμματος
Α. Καζαντζίδης
Καθηγητής