Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν προκηρυχθεί και είναι ενεργές θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ).

Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών (κέντρο Αθήνας), με υπό προϋποθέσεις ευέλικτο πρόγραμμα εκπόνησης ενώ είναι συναφείς με Πληροφοριακά Συστήματα, επικοινωνίες/δίκτυα, ασφάλεια πληροφορίας/κρυπτολογία και προγραμματισμό.
Έκαστη πρακτική άσκηση απευθύνεται μόνο σε ενεργούς φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις αναρτημένες θέσεις, τις προθεσμίες, τα προαπαιτούμενα και την υποβολή αιτήσεων ως κατωτέρω:
https://www.mfa.gr -> Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας -> Πρακτική Άσκηση -> Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ) ή απευθείας στον σύνδεσμο

ή απευθείας στον σύνδεσμο
https://www.mfa.gr/eykairies-stadiod...ktos-espa.html

Εκ της ΣΤ2 Διεύθυνσης / Υπουργείο Εξωτερικών