Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν προκηρυχθεί και είναι ενεργές θέσεις Πρακτικής ¶σκησης σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ).

Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών (κέντρο Αθήνας), με υπό προϋποθέσεις ευέλικτο πρόγραμμα εκπόνησης ενώ είναι συναφείς με Πληροφοριακά Συστήματα, επικοινωνίες/δίκτυα, ασφάλεια πληροφορίας/κρυπτολογία και προγραμματισμό.
Έκαστη πρακτική άσκηση απευθύνεται μόνο σε ενεργούς φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις αναρτημένες θέσεις, τις προθεσμίες, τα προαπαιτούμενα και την υποβολή αιτήσεων ως κατωτέρω:
https://www.mfa.gr -> Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας -> Πρακτική ¶σκηση -> Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής ¶σκησης στο Υπουργείο Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ) ή απευθείας στον σύνδεσμο

ή απευθείας στον σύνδεσμο
https://www.mfa.gr/eykairies-stadiod...ktos-espa.html

Εκ της ΣΤ2 Διεύθυνσης / Υπουργείο Εξωτερικών