Ονομάζομαι Ψυλλάκη Χρυσούλα και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και φοιτώ στο Π.Μ.Σ: Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη/ενσωμάτωση των κωφών φοιτητών στην Ανώτατη εκπαίδευση διεξάγω έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση και ενσωμάτωση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Θα σας παρακαλούσα αν είναι εφικτό να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Η εθελοντική συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας, για τους σκοπούς της Διπλωματικής Εργασίας.

Θα χρειαστεί να αφιερώσετε περίπου 5-10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: https://docs.google.com/forms/d/1-hQ...HLeI7t0WY/edit που αφορά τα μέλη Ιδρυμάτων, που έχουν σχετική εμπειρία από την αλληλεπίδραση με Κωφούς, και βαρήκοους φοιτητές.

Επίσης το ερωτηματολόγιο που αφορά τους κωφούς και βαρήκοους φοιτητές είναι διαθέσιμο στο: https://docs.google.com/forms/d/1kap...tvbDlwOBc/edit . Θα εκτιμούσα αν είναι εφικτό να το προωθήσετε σε Κωφούς και βαρήκοους φοιτητές του Ιδρύματός σας.

Τέλος το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους Καθηγητές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης https://docs.google.com/forms/d/16m0...oaSfLBJz8/edit που έχουν σχετική εμπειρία από την αλληλεπίδραση με Κωφούς, και βαρήκοους φοιτητές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαι στη διάθεσή σας,
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και σας εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και ότι επιθυμείτε!

Με εκτίμηση,
Ψυλλάκη Χρυσούλα
chrysapsyl@gmail.com