ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τμήμα Μαθηματικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
«ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ »
(Data Driven Computing and Decision Making)


Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο φάσεις:
• 1η Φάση: (έχει ολοκληρωθεί) Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
• 2η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην αναλυτική προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δύο φάσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΥΔΑ.

Τα δικαιολογητικά για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως 13/9/2020 μέσω του σχετικού site. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΥΔΑ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996940-45, (e-mail: secretary@ceid.upatras.gr) ή στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΥΔΑ, Καθηγητή Ευστράτιο Γαλλόπουλο (email: egallop@upatras.gr).


O Διευθυντής του Προγράμματος
Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής