Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Τράπεζα, ανακοίνωσε τον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα.

Ο Διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:
• Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήμιο Πειραιά
• Πανεπιστήμιο Πατρών
• Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Πολυτεχνείο Κρήτης

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

• Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
• Περιβάλλον και Τεχνολογία
• Πολιτισμός και Τεχνολογία

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, δίνεται έμφαση στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί, καθώς και στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων από έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και του Facebook.

Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε συνεργασία με τον οργανισμό The People's Trust, δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με τη Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ, Endeavor Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ίδρυμα Ωνάση, Amazon, Microsoft, PriceWaterHouseCoopers (PwC), Accenture, (HIGGS) Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΟΚ!Τhess), CapsuleT, H2B Hub, το ΕΙΤ Climate-Kic Hub Greece και το Κέντρο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020.

Για να υποβάλετε την πρότασή σας στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας πατήστε εδώ.

Μπορείτε να δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση καθώς και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των 3 φάσεων του διαγωνισμού.

Επίσης τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε και στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Παράδειγμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η νεοφυής CoffeCo της οποίας έδωσαν πνοή φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, ξεκινώντας το ταξίδι της στο πλαίσιο του Α' κύκλου του δράσης του προγράμματος RESTART-UP και συνεχίζοντας με το 5ο βραβείο στον 9ο Διαγωνισμό του NBG Business Seeds, ενώ πρόσφατα κέρδισε το 1ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό του EIT Food Innovation Prize.


Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
Τηλέφ. Επικ.: 2610 99 7890-93
Ηλεκτρ. ταχυδρ. Μονάδας: researchsup@upatras.gr